.. ฉันยังคอย .. ♭

    .....ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว .......... ๐๐
 
 
 
ห็นดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนเวหา

เหมือนดวงหน้าของเธอ ... มองไปหัวใจฉันเศร้า

มองหมู่ดาว มองหมู่เดือน ยิ่งเตือนใจเรา ..

ยามส่องแสงสกาว คิดถึงคราวเราอยู่ด้วยกัน


** หนาวลมโบก หัวใจวิโยคสุดโศกศัลย์

เพ้อรำพัน ฉันเคยได้แอบแนบชิดดวงหน้า

เธอจากไกล...ใจฉันครวญให้หวลคืนมา

ลมช่วยนำรักข้า พัดพาไปให้เธอ            านสายลมจงช่วยพา

บอกคนรักของข้า ว่ายังรักอยู่เสมอ

วอนแสงจันทร์ช่วยบอกเธอ

หากแม้นพบเจอ บอกเธอฉันยังคอย** ฉันจนใจไม่มีใครอยู่เป็นคู่ช่วยคิด

หวังในจิต ให้เธอคืนมาคู่เคียงชิดใกล้

ฉันบนบานสานกล่าวทวยเทพไผท

จงสมหวังดังใจ...ขอให้เธอกลับคืนมา
  .................. ♪ ♬ ♭ ♪ ♪ ♭ ♬ ..................