-------------------------------
ตะกายดาว : เต๋อ เรวัต
-------------------------------

ยากจะเป็นจะมุ่งไป เป็นอะไรดี-ดี สักอย่าง
คงจะมีหนทางก็ฝันกันไป

ยากจะเป็นคนสำคัญ คงสักวันจะก้าวไกล
ไปเป็นดาวดวงใหญ่ จะโด่งจะดัง

แม้จะล้ม ก็คิดจะคลาน เหงื่อจะซ่านกระเซ็น
ก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นอย่างหวังจะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทน

จะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ ก็ค้นกันไปหากันไปหนทาง
ก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจ มันเอาซะอย่าง

ยอมทำทุกทาง ตะเกียกตะกาย
ฮึม ฮึม ฮึม ตะเกียกตะกาย

แม้จะล้ม ก็คิดจะคลาน เหงื่อจะซ่านกระเซ็น
ก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นอย่างหวัง

จะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทน
จะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ ก็ค้นกันไปหากันไปหนทาง

ก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจ
มันเอาซะอย่าง ยอมทำทุกทาง ตะเกียกตะกาย

ฮึม ฮึม ฮึม ตะเกียกตะกาย
ยอม ทำทุกอย่าง ตะเกียกตะกาย.


---------------------------------------