....ลมฝนผ่าน....

ลมหนาวมา

แต่ใจของฉัน

หนาวยิ่งกว่า...

ดาวจ๋า